Cảm ơn Bạn đã thanh toán! 

Sản phẩm gói bảo trì là sản phẩm đăng ký sẽ gia hạn thanh toán tự động theo chu kỳ bạn đã chọn. Bạn có thể hủy bất cứ khi nào, có thể gia hạn thủ công tại mục quản lý Tài-khoản/My-Subscription

Quý khách có thể chia sẻ sản phẩm ý nghĩa này đến bạn bè đồng thời kiếm thêm thu nhập với chương trình Affiliate của chúng tôi, Chương trình áp dụng cho cả các gói sản phẩm giải pháp tích hợp Menu iPOM và các gói bảo trì gia hạn hàng tháng, hàng năm. Xem chi tiết tại đây!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Shopping Cart