Kết thúc quá trình dùng thử

Khách hàng quyết định chọn sử dụng giải pháp iPOM

Liên hệ qua các kênh kết nối

- Liên hệ qua affiliater giới thiệu (nếu có)

- Gửi mail qua form liên hệ

- Gọi số hotline

Các kênh kết nối hướng dẫn khách hàng mua gói sản phẩm phù hợp trên trang chính sách giá

Ngày thứ 1

Xử lý trong ngày

Bộ phận Chăm sóc khách hàng phía Công ty MPT

Liên hệ khách hàng thu thập, cung cấp thông tin

- Thu thập thông tin khách hàng (Theo mẫu)

- Giải đáp thắc mắc và tư vấn quy trình sử dụng từng gói sản phẩm

Ngày thứ 1

Xử lý trong ngày

Cung cấp dữ liệu phục vụ cài đặt (Khách hàng)

Khách hàng cung cấp thông tin chi tiết về nhà hàng/quán cafe

- Thông tin thương hiệu nhận diện: logo, banner, ảnh

- Danh mục menu, ảnh sản phẩm và thông tin mô tả sản phẩm

- Các nội dung, câu chuyện thương hiệu, sản phẩm (nếu có)

- Tạm ứng tiền mua các gói sản phẩm bổ sung (nếu có)

Ngày thứ 3

Tiến hàng trong 1-2 ngày

Tiến hành cài đặt (Đội ngũ MPT)

Cài đặt, tạo trang Menu iPOM

Tuỳ theo gói sản phẩm mua và số lượng thực tế sản phẩm trên menu. Đội ngũ kỹ thuật tiến hành các công việc cài đặt theo mẫu Demo khách hàng chọn. Kèm chạy thử sản phẩm sau cài đặt.

Ngày thứ 4

2-3 ngày với gói Cơ bản, Chuyên nghiệp; 5-6 ngày với gói Cao cấp

Nghiệm thu và bàn giao (MPT - Khách hàng)

Bàn giao, hướng dẫn khách hàng sử dụng

Nghiệm thu các hạng mục:

- Chức năng đặt hàng, thanh toán, xác thực thanh toán

- Chức năng đồng bộ đơn, quản lý đơn từ xa

Nghiệm thu sản phẩm

Thời điểm hoàn tất cài đặt

Xử lý trong ngày

Hỗ trợ và hướng dẫn (Đội ngũ MPT)

Hỗ trợ trong quá trình vận hành trước bảo trì

- Kiểm tra các chức năng đặt hàng, thanh toán, xác thực thanh toán.

- Giải đáp thắc mắc (nếu có)

- Quản lý, hỗ trợ, cập nhật sản phẩm trong thời gian trước khi mua gói bảo trì

Sau khi nghiệm thu bàn giao

01 tháng với gói Cơ bản và Chuyên nghiệp; 02 tháng với gói Cao cấp

Lựa chọn gói sản phẩm bảo trì

Khách hàng mua gói bảo trì

Khách hàng chủ động đặt hàng gói bảo trì phù hợp trên trang chủ https://ipom.com.vn

Kết thúc thời gian vận hành gói lần đầu

Xử lý trong ngày

Đội ngũ MT tiến hành

Kích hoạt chế độ bảo trì

- Cập nhật update phần mềm, module

- Backup sao lưu dữ liệu

- Cập nhật sản phẩm theo nhu cầu khách hàng trong chế độ bảo trì

Duy trì vận hành ổn định!

Chuyển sang chế độ bảo trì

Xử lý trong ngày

Shopping Cart