MỌI THỨ ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ Ý TƯỞNG NHỎ​

Chuyển đổi xanh MPT (Movitation Promote Technology) là công ty được thành lập từ tiếng nói bên trong về một môi trường chuyển đổi lối sống từ tư duy đến tinh thần và hành động, do các thành viên yêu thích công nghệ và những lối sống, môi trường lành mạnh. Chúng tôi được thành lập dựa trên nguyên tắc về sự nhất quán trong các hoạt động thúc đẩy việc phát triển tư duy đến tối ưu các nguồn lực, gợi mở các ý tưởng chuyển đổi áp dụng vào thực tiễn cuộc sống nhằm góp phần tiết kiệm tối đa nguồn lực, hướng tới một môi trường thân thiện, tích cực và cởi mở.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp tiết kiệm nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn trong nước và quốc tế, những đơn vị đang gặp khó khăn về khâu chuyển đổi số và tái cấu trúc doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty dẫn đầu về tốc độ chuyển đổi tự chọn – chủ động và linh hoạt về công nghệ và nguồn lực công nghệ trong việc thúc đẩy phát triển thương mại.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp tiết kiệm nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn trong nước và quốc tế, những đơn vị đang gặp khó khăn về khâu chuyển đổi số và tái cấu trúc doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty dẫn đầu về tốc độ chuyển đổi tự chọn – chủ động và linh hoạt về công nghệ và nguồn lực công nghệ trong việc thúc đẩy phát triển thương mại.

Tại Green MPT Company, chúng tôi tin tưởng vào việc mỗi cá nhân phát triển và hướng tới môi trường làm cho năng lượng xanh trở nên đơn giản và dễ tiếp cận đối với mọi người và nơi năng lượng tái tạo, bền vững là con đường của tương lai.

Triết lý kinh doanh

Chuyển đổi xanh: Tích hợp công nghệ nhằm tiết kiệm vật liêu, nguồn lực, năng lượng; giảm tối thiểu tác động tiêu cực của hoạt động con người tới môi trường.

Sứ mệnh

Trở thành một doanh nghiệp Dẫn đầu trong việc sử dụng các giải pháp kỹ thuật và năng lượng sáng tạo hỗ trợ chuyển đổi và thúc đẩy chuyển đổi tiết kiệm năng lượng và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Tạo ra một tương lai trong đó tất cả năng lượng được tiêu thụ từ các nguồn bền vững và được duy trì bởi một cộng đồng hiểu và coi trọng các lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường mà năng lượng chuyển đổi xanh mang lại cho cộng đồng, quốc gia của chúng ta và thế giới.

Giá trị cốt lõi

Xanh:  Các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, thân thiện môi trường
Con người: Văn hóa của các nhà lãnh đạo Khỏe mạnh, Đam mê và Tư duy táo bạo
Công nghệ: Các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức phức tạp
Chủ động: Các mô hình dự án tích hợp chủ động, tự chọn trải nghiệm
Thân thiện: Giao diện và phát triển mỗi thương hiệu thân thiện, gần gũi dễ sử dụng

Shopping Cart