CHI TIẾT CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh toán liền mạch
(quét QR, thẻ nội địa, thẻ Visa, Master)

Về bản chất đây thực chất là lệnh thanh toán do 3 hệ thống (web/app người bán; cổng thanh toán; ngân hàng) kết nối trực tiếp với nhau dựa trên công nghệ mã hóa. Trạng thái đơn hàng trên web/app sẽ ngay lập tức thay đổi sau khi người mua thanh toán thành công.

Ưu điểm:
– Hình thức thanh toán này người mua sẽ được sử dụng mã khuyến mãi do ngân hàng phát hành.
– Người bán nhận tiền vào tk trước khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa
– Tốc độ xác thực thanh toán ngay lập tức
Nhược điểm:
– Người bán mất phí dịch vụ
– Người mua phải trả tiền trước

Các cổng thanh toán cung cấp dịch vụ: VNPAY, Alepay…

Biểu phí dịch vụ:
VNPAY: 1,1%+1650đ cho mỗi giao dịch thành công (quét mã QR, thẻ nội địa)

Điều kiện đăng ký: có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Web đã thông báo Bộ Công thương: Được thanh toán bằng thẻ quốc tế
Web chưa thông báo Bộ Công thương chỉ đăng ký thanh toán tài khoản, thẻ nội địa

Thanh toán chuyển khoản
với mã QR động (2 lựa chọn)

Lựa chọn A: Chuyển khoản với mã QR động có mất phí là có sử dụng dịch vụ cổng thanh toán, sau khi người mua thanh toán thành công, web/app sẽ thực hiện cuộc gọi API đến tài khoản ngân hàng để xác thực thanh toán > chuyển trạng thái đơn hàng sang hoàn thành/đã thanh toán. Đơn vị cung cấp dịch vụ: Alepay, Casso

Ưu điểm:
– Người mua được lựa chọn thanh toán trước hoặc sau khi sử dụng dịch vụ
– Tốc độ xác thực nhanh (3-5 phút)
Nhược điểm:
– Người bán phải trả phí dịch vụ thanh toán (thấp hơn thanh toán liền mạch)

Biểu phí Casso, Alepay

Lựa chọn B: Chuyển khoản với mã QR động không mất phí là không sử dụng dịch vụ cổng thanh toán: chúng tôi thiết lập mã QR động xuất hiện trên mỗi đơn hàng tại web/app người bán, người mua quét mã qr chuyển khoản trước hoặc sau khi sử dụng dịch vụ.

Xác thực thủ công: Người bán kiểm tra tiền về tài khoản hoặc kiểm tra thông tin chuyển khoản trên màn hình thiết bị của người mua (mã đơn hàng chính là nội dung chuyển khoản)

Ưu điểm:
– Người bán không mất phí dịch vụ cổng thanh toán
– Người mua lựa chọn thanh toán trước hoặc sau.

Thanh toán chuyển khoản
với mã QR tĩnh
 

Mã QR tĩnh là mã qr chưa có thông tin số tiền chuyển khoản, nội dung chuyển khoản để mặc định theo app ngân hàng.

Chúng tôi sẽ thiết lập trên web/app mã này để Người mua quét mã rồi nhập số tiền, nội dung để chuyển khoản trước hoặc sau khi sử dụng dịch vụ.

Xác thực thủ công: Người bán kiểm tra tiền về tài khoản hoặc kiểm tra thông tin chuyển khoản trên màn hình thiết bị của người mua.

Ưu điểm:
– Người mua chọn thanh toán trước hoặc sau khi sử dụng dịch vụ, hàng hóa.
– Người bán không cần trả phí dịch vụ cổng thanh toán

Nhược điểm:
– Xác thực thủ công yêu cầu cẩn thận, chính xác để không nhầm lẫn, thất thoát
– Người mua phải nhập thêm số tiền trong lệnh chuyển khoản hoặc nội dung chuyển khoản (nếu người bán yêu cầu)

Shopping Cart