Phí bảo trì gói cơ bản và chuyên nghiệp

Để mua riêng gói bảo trì Cao cấp, truy cập sản phẩm gói Cao cấp rồi chỉ thêm sản phẩm bảo trì vào giỏ hàng

Clear

- Để duy trì hệ thống lâu dài ổn định, vui lòng mua thêm gói bảo trì là sản phẩm đăng ký gia hạn tự động theo chu kỳ. Gói bảo trì có thể mua kèm ngay hoặc mua riêng sau trong thời hạn 01 tháng từ khi mua gói tạo trang.
- Gói bảo trì có thể được hủy bất cứ khi nào, gia hạn thủ công tại mục quản lý Tài-khoản/My-Subscription

Thông tin gói bảo trì

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng