Thông tin gói Cơ bản

Phí tạo trang

Phí tạo trang tích hợp Menu online iPOM Cơ bản chỉ trả lần đầu duy nhất bao gồm các chi phí:

- Máy chủ/vps/hosting, tên miền phụ, địa chỉ ip và các phần mềm trong thời gian 01 tháng vận hành lần đầu

- Phí thiết kế web: giao diện Demo dựng sẵn

- Chỉnh sửa thông tin nhà hàng, quán; đăng mới, chỉnh sửa tên, giá, mô tả và biến thể đến 50 sản phẩm

- Thiết lập chức năng menu, đặt hàng, thanh toán; chức năng hóa đơn pdf, thông báo đơn hàng, đồng bộ đơn hàng lên google trang tính

- Cài đặt mã chuyển khoản thanh toán QR động đến 1 tài khoản ngân hàng, xác thực thanh toán

Chọn mẫu giao diện

Chọn âm thanh báo có đơn hàng

Phí bảo trì

Chỉ từ 7.180đ/bàn/tháng

Clear

- Bảo trì là công tác đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống trong suốt quá trình vận hành bao gồm chăm sóc, kiểm tra và cập nhật.
- Do phí tạo trang chỉ trả 1 lần đầu để khởi tạo, cài đặt nên để duy trì hệ thống cần có hoạt động bảo trì. Gói bảo trì có thể mua kèm ngay hoặc mua riêng sau trong thời hạn 01 tháng.
- Gói bảo trì có thể được hủy bất cứ khi nào, gia hạn thủ công tại mục quản lý Tài-khoản/My-Subscription

Thông tin gói bảo trì

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng